Orientare în carieră

Go get them – sprijin pentru absolvenți și studenți în planificarea și abordarea inițiativelor profesionale în armonie cu abilitățile personale și tendințele sociale (inclusiv pregătire CV și interviu).

Love your job – soluții pentru îmbunătățirea satisfacției profesionale și armonizarea vieții profesionale cu interesele personale, adresate adulților care simt nevoia unor reglaje fine în procesul profesional

Change – consultanță în evaluarea și re-orientarea profesională pentru adulți care simt nevoia unei schimbări în viața profesională